Tworzymy zespół doradców edukacyjnych, który posiada wykształcenie z różnorodnych dziedzin nauk humanistycznych oraz społecznych. Wśród nas są zarówno historycy, jak i politolodzy oraz filozofowie. Niektórzy doradcy zakończyli edukację z tytułem doktora nauk humanistycznych, co świadczy o tym, jak wysoki poziom wiedzy posiadamy. Większość z nas pracowała jako redaktorzy pism popularnonaukowych i regionalnych, tym samym posiadamy duże doświadczenie w zakresie przygotowania tekstów.