• Doradztwo w przygotowaniu prac dyplomowych i zaliczeniowych. Prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie.
  •  Wprowadzenie do samodzielnego przygotowania pracy
  • Zbieranie materiałów do prac 
  • Przygotowywanie wzorców prac licencjackich, magisterskich i zaliczeniowych
  • Przygotowywanie wzorców artykułów naukowych
  • Korepetycje –  przygotowywanie do egzaminów dla studentów z zakresu historii